Asbest Tespiti ve Analizi

Bina veya gemilerde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizleri ND Grup şirketlerimizden birisi olan ASBESAN firmamızın İSTANBUL-Beşiktaş’taki laboratuvarında gerçekleştirilir. Acil durumlarda bina veya tesisinizin Yönetim Amaçlı Asbest Araştırması 8 Saatte tamamlanır. Tüm illerde Asbest envanter raporu: İstanbul Asbest Envanter Raporu, İzmir Asbest Envanter Raporu, Ankara Asbest Envanter Raporu, Kocaeli Asbest Envanter Raporu, Bursa Asbest Envanter Raporu, Antalya Asbest Envanter Raporu, Aydın Asbest Envanter Raporu, Muğla Asbest Raporu, Adana Asbest Envanter Raporu, Muğla Asbest Envanter Raporu, Trabzon Asbest Envanter Raporu, Edirne Asbest Envanter Raporu, Tekirdağ Asbest Envanter Raporu; IHM raporu, Hazmat raporu, gemi asbest ölçümü.

Asbest Ortam Ölçümleri ile ASBEST FREE ve ASBEST SAFE Sertifikaları

Asbest, lifsi yapıda ve askıda kalan özelliktedir. 28539 sayılı Resmi Gazete’deki “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin” Sınır Değeri tanımlayan 11. Maddesi uyarınca 0,1 lif/cm3’ün altında olması gerekir. Bu ölçümler yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla sınır değerin aşılıp aşılmadığı test edilir ve laboratuvar analiz sonuçları doğrultusunda ASBEST TEMİZ (Asbest Free) ya da ASBEST GÜVENLİ (Asbest Safe) sertifikaları düzenlenir.

Asbest Söküm ve Bertaraf Süreçlerinin Yürütülmesi

Asbest Yönetim Planına bağlı olarak Asbest Söküm ve Temizlik çalışmalarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülür.

Söküm ve temizlik çalışmalarının gözetimine ilişkin özel ekipman ve makine parkurumuz sürekli test ve kalibrasyonlara tabi tuttuğumuz cihazlardan oluşmaktadır.

Asbest İçerikli Malzemelerin bertarafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu türdeki atıkları bertaraf etmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlarda gerçekleştirilir.

Denetim ve Danışmanlık

Asbest söküm ve temizlik işleri ile bertaraf süreçleri sertifikalı uzmanlarımız tarafından denetlenir. Bu bağlamda yapılan denetimler şunlardır;

  • İş planı ve kullanılacak cihazların uygunluk denetimi,
  • Görev yapacak personelin uygunluk denetimi,
  • Söküm ve bertarafa hazırlık sürecinin denetimi,
  • Ölçüm sonuçlarının ve söküm işlerinin raporlanması ile denetimi.

Gemi Asbest Sökümü ve Gemi Asbest Bertarafı

IMO ve EU Ship Recycling Regulation (EU SRR) uyarınca Inventory of Hazardous Materials (IHM) hazırlanması, HazMat Expert ile onaylanması, gemi Asbestos free certificate işleri, gemi asbest söküm ile gemi asbest bertaraf işleri ile gemi asbest ölçüm işleri yetkin personeller ve yetkili kuruluşumuzla yapılmaktadır.